Hugo Meeussen

Logo voor grondwerker-firma (graven, nivelleren, grondaanvoer, tuinaanleg).

Logo for earth-work firm (digging, preparing, gardening).